Kurumsal İlişkiler

Komisyonun görevi derneğin kurumsal işbirliklerinin önünü açmak ve geliştirmektir. Komisyon benzer faaliyet alanlarındaki STK’ları ziyaret eder, yurt içinde ve yurt dışında alanla ilgili faaliyetler yürüten vakıf, dernek, enstitü, merkez vs. ile işbirliği geliştirir, yurtdışına gezi ve ziyaretler düzenler ve fuar ziyaretleri yapar.
Komisyon ayrıca derneğin basın, medya ve halkla ile ilişkiler işlerini yürütmek suretiyle daha geniş çevrelere tanıtımının sağlanması için çalışır. Yayınların tanıtılması, medya takibi, faaliyetler hakkında bilgilendirme, basın bültenlerinin hazırlanmasının sağlanması, tanıtım rehberi ve tanıtım filmi gibi derneği tanıtıcı faaliyetleri yürütmek de komisyonun görevleri arasındadır.


Ömer Bedrettin Çiçek

Ömer Bedrettin Çiçek

Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı
Celalettin Cingöz

Celalettin Cingöz

YK Üye