iş Geliştirme

Komisyonun görevi girişimcilik ruhu oluşturmak için yeni fikirler ve uygulanabilir projeler üretmeye çalışmaktır. Komisyon bu amaç doğrultusunda çok ortaklı müessese benzeri girişimcilik modellerini araştırır, veri tabanı oluşturur, KOBİ’lere sermaye ve bilgi desteği sağlayıcı projeler üretir, AGÜ araştırmasını yapar ve uygulamasını takip eder. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki yatırım olanaklarına dair konusunda uzman isimlerle sohbet toplantıları düzenler.


Hüseyin Acar

Hüseyin Acar

İş Geliştirme Komisyonu Başkanı
Duran Mesut Eren

Duran Mesut Eren

YK Üye
Adem Erol

Adem Erol

Üye
Battal Demirkaya

Battal Demirkaya

Üye
Celal Geçer

Celal Geçer

Üye
Hakan Sarıhan

Hakan Sarıhan

Üye
İsmail Yanarateş

İsmail Yanarateş

Üye
Nuri Ecevit

Nuri Ecevit

YK Üye
Mustafa Ceylan

Mustafa Ceylan

Üye
Osman Balta

Osman Balta

YK Üye
Necat Kıral

Necat Kıral

Üye
Şükrü Özkara

Şükrü Özkara

YK Üye
Yasin Yalçın Şahin

Yasin Yalçın Şahin

Üye