Eğitim ve Araştırma

Komisyonun görevi derneğin ilgi alanındaki konularda eğitimler verdirmek, yayınlar yapmak ve araştırmalar gerçekleştirmektir. Komisyon kişisel ve meslekî eğitimler verdirir; seminer, konferans, panel, sempozyum tertipler; beyin fırtınası toplantıları ve atölye çalışmaları gerçekleştirir; raporlar hazırlar; faaliyet alanlarındaki konularla ilgili telif ya da çeviri yayınlar ve akademik dergi yayımlar ve İGİAD Bülteni’ni çıkarır.


Murat Şentürk

Murat Şentürk

Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanı
Ömer Bedrettin Çiçek

Ömer Bedrettin Çiçek

Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı
Emrullah Yabanigül

Emrullah Yabanigül

YK Üye
Faruk Özkaya

Faruk Özkaya

YK Üye
Haydar Temel

Haydar Temel

Üye, Disiplin Kurulu
Mehmet Aktaş

Mehmet Aktaş

Üye, Denetleme Kurulu
Mehmet Bulayır

Mehmet Bulayır

Üye
Mustafa Palas

Mustafa Palas

Üye